top of page
Lesznia2.jpg

Zagospodarowanie terenu nad rzeką Narew w miejscowości Suraż, Zawyki i Lesznia

Zagospodarowanie terenu obejmujące założenie parkowe centrum Suraża oraz przestrzenie publiczne nad rzeką.

Powierzchnia terenu: 2,2 ha

Inwestor: Gmina  Suraż

bottom of page