Ogród społeczny

Koncepcja ogrodu społecznego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy